BELLEK I akhisar

Proje Adı 

Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarımı Fikir Yarışması

İşveren

Akhisar Belediyesi

Yer I Tarih 

Manisa, Türkiye I 2019

Durum

Yarışma Projesi, 1. Ödül

Program

Kentsel Tasarım I Renovasyon 

Yapı Alanı

150.000 m2

Tasarım Ekibi

Ece Doğan, Fatma Gökçen Kara, Edis Bengi Erciyes, Tolga Han, Çağlar Barış, Yunus Salun, Ozan Önder Özener

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/34
x_09.jpg

Anadolu Kentleri kendilerine özgü kentsel kurguları, kültürel ve sosyal yaşamın bir yansıması olan yalın, ölçekli ve organikleşmiş kamusal merkezleri ile tanımlanırlar. Önerilen proje Akhisar şehrinin geçmişindeki kentsel merkez olma kimliğine sahip olan proje alanının yeni kamusal işlevler ve mimari/peyzaj dokunuşları ile dönüşümüdür.

Makro düzeyde yeni belediye binası ile proje alanı arasındaki aks belirginleştirilerek kent içerisindeki iki kamusal odağın belirgin şekilde birbirleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bu “bellek yolu” kentsel merkezin formal programları ile yeni proje ile ortaya koyulan ve yoğunlukla informal programların olduğu yeni meydan arasında kentin geçmişi ve bugünü arasında güçlü bir bağ kurar. Projenin en önemli unsuru olan “Meydan” ise proje alanındaki farklı sosyal ve ticaret akslarının kesişiminde şekillenir. Bu yeni merkez aynı zamanda kaymakamlık, öğretmenevi ve müze binasının olduğu diğer alt merkezin doğrusal uzantısında yer alır.

 

Tasarlanan bu meydan ve yeni işlevleri ile kent hafızasında önemli yer tutan binalar farklı kamusal alanları ve aktiviteleri birbirine bağlarken aynı zamanda kentlileri kendine çağıran yeni bir kent odağı olarak belirginleşir. Bu meydan proje kapsamında oluşturulan farklı katmanlar ve işlevleri ile yeni bir kamusal mekan deneyimini sunarken, gerçekte bu önemli Anadolu yerleşiminin tipik kasaba meydanının yeni bir yorumu olarak nitelenebilir. Yeni Meydan, kent içerisindeki farklı yöreye özgü açık pazarlar, kermesler, festivaller ve şenlikler gibi farklı sosyal etkinliklerin yapılabileceği yeniden programlanabilir, esnek ve geçirgen bir düzlem olarak projenin kamusal omurgası olarak kent yaşamına katılır. Proje alanının batı yönündeki araç yolu tamamı ile yayalaştırılarak meydanın kullanıcılar tarafından daha yoğun ve serbest kullanmaları sağlanmıştır. Proje alanından geçen yol ise mevcut ulaşım akslarının sağlıklı işlemesi adına korunmuş ve proje alanı bu yolun iki yanındaki işlevsel kümelere ayrılmıştır. Bu mekansal kümeler meydanın üzerindeki belirgin bir görsel iz üzerinden bütünleştirilmiştir. Tüm alanı tarayarak geçen ve kent müzesi, kaymakamlık benzeri sosyal birimlere de uğrayan birincil bisiklet yolu önerisi geliştirilmiş, buna ek olarak yeni belediye binasını, proje alanına ulaştıran ve kentsel belleğe çağrışımda bulunan bir bisiklet aksı da önerilmiştir. Bu aks aynı zamanda belediye pasajından kısa bir geçiş yaparak kente uzanmaktadır.

 

Meydan üzerinde tasarlanan hafif kent saçağı, altındaki ticari ve sosyal işlevleri tanımlayan ve birleştiren bir tektonik elemandır. Kırsal ve kentsel dokuya referans veren bu kent saçağı ile yarı açık mekanlar katalize edilir. Bu saçak altında bölgenin iklimsel ve sosyal özellikleri ile ilintili olarak farklı spontane ve informal aktivitelerin yer alabileceği dinamik bir kentsel mekanı oluşur. Projedeki yarı açık mekanların bütünlüğü açısından bu örtünün tektonik dili meydanın farklı alanlarında özetlenerek tekrarlanır.