HAYAT cami

Proje Adı 

Cami Tasarımı Fikir Yarışması I 2. Kategori

İşveren

İller Bankası

Yer I Tarih 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi I 2019

Durum

Yarışma Projesi, Katılımcı

Program

İbadet Yapısı

Yapı Alanı

3.700 m2

Tasarım Ekibi

Ece Doğan, Fatma Gökçen Kara, Emrecan Söker, Tolga Han, Çağlar Barış, Öznur Aktaş, Reyyan Çulcu, Gizem Özdemir

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/17
x_11.jpg

Bir İbadet Mekanı I Cami

“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin.” (Hac:77)

İslam dininde ibadet eden kişi, tüm dünyevi duygularından arınarak, ibadet mekanında “ilahi olan” ile buluşmakta, gündelik yaşamdan, kaygı ve zaaflardan soyutlanmakta ve içindeki öze dönmektedir. Bu öz, kişinin maddeden soyutlanarak tevazu duyguları ile kendisini Yaratıcı’ya yakın hissetmesini sağlamaktadır.

‘Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle beraber rüku edin.’ (Bakara:43)

İbadet mekanında, “Kutsal olan Kâbe”ye yönlenen insanlar beraber saf tutmakta, özlerine dair çıktıkları keşif yolculuğunu birlik halinde yaşamaktadırlar. Bu beraberlik cami kelimesinin “toplayan, bir araya getiren, bir arada bulunduran” anlamında da kendini vurgulamaktadır. İbadetin yanı sıra camiler, halkın bir araya geldiği, toplandığı ve beraberlik duygusunu hissettiği mekânlar bütününü oluşturmuştur.

Proje Alanı I Yerden Öğrenmek

Yapının, “yer”e ait olması, her daim oradaymış hissini yaşatması ve kullanıcının aidiyet duygusunu oluşturmasındaki önemi projenin odak noktalarından biri olmuştur. Bu noktada “yer”den öğrenmek bir tasarım prensibi olarak ele alınmıştır. Avlu ve arkadlı yapı tipolojisi, açık sirkülasyon sistemi, kütlelerin teraslanarak bir araya gelişi, kentsel mekânın ruhuna özgü -gölgeli geçiş aralıkları- dar sokaklar; bölgenin kimliğini oluşturmak ile birlikte aynı zamanda yaşantı-iklim ve yapısal etkileşime dair ipuçları vermektedir. Bu irdemelerden yapılan çıkarımlar, tasarlanan yapının ana karakterini oluşturarak, bölge belleğine atıfta bulunmakta, kültürün sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bölgeye ve yere özgü kimliğin devamlılığı, kullanıcının yere özgü aidiyet duygusunu güçlendirmekte ve yapının “yer” ile bütünleşmesini sağlamaktadır.

Proje alanı, öngörülen kentin tepe noktasında yer almakta ve çevresinde bulunan park, meydan ve ticari yapılardan beslenmektedir. Kütlesel artikülasyonda ibadet mekânının tasarım alanının tepe noktasında konumlandırılması, Yaratıcı’ya yüklenen ulu ve yüce olma durumu ile özdeştirilmiştir.

Cephe Karakteri I Kimlik

“Yer”e duyulan saygı ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi amacıyla cephede, bölgenin karakteristik bazalt taşı kullanılmıştır. Cephe açıklıkları, güneydoğu bölgesinin iklim özellikleri nedeniyle kontrollü olarak tasarlanmıştır. Zemin katta kurgulanan arkadlı ve geri çekilen korunaklı cephe kurgusu, üst kotlarda kısmı açıklıklı cephe bezemesi ile tamamlanmıştır. Cephede bulunan bezeme, doğum, yaşam, sonsuzluk ve “vahdet/birlik”in sembolü olması nedeniyle servi ağacının bir soyutlaması olarak düşünülmüştür. Tasarlanan cephe bezemesi ışığı kontrollü olarak iç mekana almakta, böylelikle iklimlendirmeyi sağlamaktadır. Artikülasyonu üçüncü boyuta da taşınan taş bloklar ile aynı zamanda güneş kırıcı etkisi oluşturulmuştur.