x_13.jpg

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/19

İTU I saçak

Proje Adı 

İTÜ İşletmeFakültesi Mimari Proje  Yarışması

İşveren

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yer I Tarih 

İstanbul, Türkiye I 2019

Durum

Yarışma Projesi, Katılımcı

Program

Eğitim Yapısı

Yapı Alanı

22.000 m2

Tasarım Ekibi

Ece Doğan, Ezgi Tokgöz, Fatma Gökçen Kara, Sümeyye Çökmez, Hilal Şeker

İTÜ Eğitim Saçağı ve Tarihe Eklemlenen Yeni Katman  Üzerine

 

‘Yer’in ruhunu oluşturan Silahhane ve Karakol Binaları, yapıldıkları dönemin izlerini günümüze taşıyan önemli tarihsel referanslardır. Mevcut işletme fakültesi yapısı, kütle kompozisyonu ve tasarım karakteri ile doğanın içine oturtulmuş masif bir blok etkisi yaratmıştır. Geçmiş tasarım kararının tarihi yapılarla kurdukları uyumsuz ilişkinin onarımı için bir fırsat olarak değerlendirilen bu yarışmada kültürel ve doğal mirasa uyumlu çağdaş bir katmanın eklenmesi ile kurulan ilişkilerin onarılması hedeflenmiştir. Bu noktada yapılacak dokunuş; ‘yer’i, ruhuna tekrardan kavuşturduğu ve saygı duyduğu müddetçe oraya ‘ait’ olacaktır.

 

Bahsedilen tasarım girdilerinin ardından, Karakol ve Silahhane yapıları saçak kotlarına referans veren bir ‘eğitim saçağı’ fikri ortaya konulmuştur. Eğitim saçağı, tarihi yapıları vurgularken kendi kütlesini şeffaflaştırarak geri çekmekte, doğa ile bütünleşerek adeta ‘yer’de yok olmakta ve İstanbul Boğazı’na yönelmektedir. Saçak altında oluşturulan mekanlar, şeffaf kütleler olarak kurgulanmış ve böylelikle iç dış bütünlüğü sağlanmıştır. ‘Yer’ ile bütünleşen yapı, tarihi yapılara saygı duyan ve onları yücelten bir tavır takınmıştır. 

 

‘Eğitim Saçağı’ günümüz eğitim sistemine bir alternatif önermekte; esnek, gelişime ve değişime açık mekanlar tanımlamaktadır. Yeni mekanlar, farklı kültürlerden gelen insanların bir araya gelerek fikir üretecekleri ortak bir etkileşim noktası olarak kurgulanmıştır. Eğitim ve kültürel etkinliklerinin iç içe geçtiği, bir bütün olarak ele alındığı bir sistem tasarlanmıştır.

Aidiyet I Koruma 

 

Tarihi Karakol ve Silahhane yapılarının cephe kurguları özümsenerek, yeni bir cephe kurgusu oluşturulmuştur. Tarihi yapılar ile silüet etkisine giren  Maçka Caddesi Cephesi’nde, tarihi yapıların ritmik cephe sistemi, yapıyı saran bir çatkı sistemi olarak yeniden yorumlanmıştır.  Bu sistem, yapıların anıtsallığından esinlenilerek  oluşturulmuş; iç mekandan tarihi yapılara dek uzanan bir eğitim atmosferini oluşturmuştur. Aynı zamanda tarihi yapıların sergilenmesine de olanak sağlamaktadır.  Bu anıtsal cephe, diyagonal plastik düşey sirkülasyon elemanları ile kendi kimliğini oluşturmaktadır.

Maçka Caddesi, Silahhane ve Süleyman Saba Caddesi cephelerinde takınılan bu tutum, eğitim mekanlarının bir araya geldiği Kuzeydoğu Cephesi’nde ise farklılaştırılmıştır.  Tarihi yapı cephelerinde bulunan önde ve arkada olma durumu, teraslarda yapılan çıkmalar ile vurgulanmıştır. Eğitim mekanlarının bulunduğu bu cephe, eğitimin değişken ve hareketli yüzünü yansıtırken, Maçka Cephesi ise tarihi yapıların anıtsallığını vurgulayacak cephe sistemi ile mevcut yapılara saygı duymaktadır. Çatkı ve saçak malzemesi olarak seçilen sarı andezit doğal doğal taş,  tarihi yapıların cephe malzemesi ile harmoni sağlayarak, yeni yapının her daim burada olduğu hissini güçlendirmekte ve aşinalık sağlamaktadır.