x_04.jpg

İZLEK 33

Proje Adı 

Tevfik sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Fikir Projesi Yarışması

İşveren

Mersin Belediyesi

Yer I Tarih 

Mersin, Türkiye I 2018

Durum

Yarışma Projesi, Satınalma Ödülü

Program

Kentsel Tasarım 

Yapı Alanı

880.000 m2

Tasarım Ekibi

Ece Doğan, Gizem Özer,  Çağlar Barış, Ozan Önder Özener, Tolga Han

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

YENİ KENTSEL İZLEK [Kıyı Deneyim Aksı]

 

Kurgulanan proje, deniz kıyısı boyuca uzanan sahil şeridi ile yapısal yoğunluğun bulunduğu bölgenin tasarlanan yeni izlek ve formel/informel açık alan programları üzerinden bir araya geldiği yeni bir kentsel odağı ve ona bağlı rotaları tanımlar.

 

Bir makro planlama önceliği olarak sahil şeridi ve yerleşim alanları arasındaki sınır, hem kentin tamamı hem de yarışma projesi için çözülmesi gereken önemli bir problem olarak ele alınır. Tanımlanan bu probleme karşı, kıyı şeridi boyunca kentin her noktasında uygulanabilirliği gözetilerek, bu aşamada proje alanı sınırlarınca önerilen bir izlek; trafiğin üzerinden atlayan, yerleşim alanından kıyıya yayayı ve bisiklet kullanıcısını engelli ulaşımını gözeterek kesintisiz taşıyan, kent içinde plastik etkisi vurgulu bir aks olarak ortaya çıkar. Bu izlek, proje alanı içinde sınırlandırılarak bir döngü halinde tasarlanmamış, bütün kente yayılması amaçlanarak farklı zamanlarda farklı noktalarda uygulanması öngörülmüştür. Bu amaç doğrultusunda tasarlanan izlek, trafiğe müdahale etmeden, ağır iş gücü ve yapım maaliyetleri gerektirmeden, ihtiyaç duyulan alanda kolayca uygulanabilir hafif bir kentsel strüktür olarak önerilir. Böylece kent merkezine doğru tanımlanan akış, gelecek projeksiyonlarıyla birlikte pekiştirilir. Bu tasarım yaklaşımıyla aksa hem doğudan hem de batıdan katılım mümkündür. Bunun yanında ıslah edilmesi beklenen dere, kent çeperinden merkeze doğru bir yarıçap çizerek doğal bir akış tanımlar. Kentte var olan diğer derelere göre yakın çevresi henüz yoğun yapılaşmadığı için, rekreasyon ve yeşil alan koridoru olarak kenti yarışma alanına taşıyan bir aks olarak düşünülmüştür.

 

YENİ BİR KENTSEL ODAK [Stadyum]

 

Tasarımın en belirgin unsuru kentsel hafızadaki yerini koruyan ancak üzerindeki belirgin peyzaj alanı ile kentlilere dönüştürülebilir bir rekreasyon alanı sunan stadyumdur. Stadyum kentlinin deniz ile arasındaki diyaloğu işlevsel ve görsel anlamda desteklerken, kamusal aktivitelere ve spontane her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilen bir kentsel kesişim odağı olarak belirginleşir.

 

İzlek ve dere aksı kent merkezinde yeni odağın merkezi olan stadyum içerisinde buluşur. Stadyum, bu iki aksın uğradığı ve dağıldığı bir düğüm noktası olarak çalışır ve kent belleğinde önemli bir yere sahiptir. Kent çeperinden merkezine doğru bütün aksların toplanabildiği bir alandır. Kent tarihinde bu ‘toplanma’ eylemi fiziksel olarak insan ölçeğinde defalarca gerçekleşmiş, bu davranış kentsel ölçeğe de yansımıştır. Kentsel bellekte yer alan bu doğal akış ve toplanma davranışlarının korunması amaçlanmış ve stadyum yapısı işlevlerinden arındırılarak strüktür halinde korunmuştur. Stadyum iç hacmi, ağaçlandırılarak kentsel yeşil bir çanak oluşturulmuştur. Bu yeşil çanak, doğa, spor, sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirilebildiği bir alan olarak kamusal katılımı destekler.