NOKTA I 35

Proje Adı 

Çanakkale İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

İşveren

Karabağlar Belediyesi

Yer I Tarih 

Karabağlar, İzmir, Türkiye I 2017

Durum

Yarışma Projesi, Katılımcı

Program

Kentsel Tasarım I Peyzaj

Yapı Alanı

42.000 m2

Tasarım Ekibi

mimlab ile birlikte

Ece Doğan, M.Can Tanyeli, Tolga Han, Çağlar Barış

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11
x_02.jpg

Nokta I 35’in çıkış noktası ‘yeri anlamak’ üzerinedir. Alana dair gerek doğal veriler gerekse yapısal veriler göz önünde bulundurularak mekanın aşina olduğu değerleri yok etmeden ve bu değerlerle hareket ederek bir kurgu oluşturulmuştur. Bu anlamda  çevresindeki alanlara ait farklı kot durumlarıyla yakın bir ilişki kurarak bir ‘tampon bölge’ gibi çalışıp bu bölgelerin birbirleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Güçlü bir rampa aksı ve buna bağlı bir örtüyle tasarım içerisinde okunaklı bir aks yaratılmış ve alana dair fonksiyonel bölgeler bu aks üzerinde konumlanmıştır. Farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden fonksiyonlar genel anlamda etkinlik alanı-ana meydan ve rekreasyon alanı etrafında birbirleri içerisinde eriyerek alan boyunca devam etmektedir. Mekanların birbirlerinden ayrılması alana ait doğal kotların düzenlenmesiyle bu mekanların bir araya gelmesi alan boyunca devam eden ve engelsiz bir erişimi sağlayan rampa sistemleriyle kurgulanmıştır.

 

Meydan ve Kamusal açık alan tasarımına yön vermesi ve ‘yer’e en uygun yaklaşımın geliştirilmesi adına alana ait çeşitli veriler göz önünde bulundurulmuştur. Alana ait topografya verileri incelenmiş ve kotsal potansiyeller saptanmıştır. Arazinin içerisinden geçen kuru dere yatağının tekrardan bir su öğesi olarak parkın bir parçası haline getirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine arazinin içerisinde bulunan ‘şev’ arazi  kot planlamasına etki edecek bir unsur olarak kabul edilmiştir. Proje alanı dört ayrı bölgeyi birbirine bağlayan bir konumdadır ve bu bölgelere geçiş için mevcutta bulunan ve kullanılan iç kılcal akslarının kotlar arası entegrasyonuna bakılmış ve rasyonel olabilecek akslar kullanıcı alışkanlıkları göz önüne alınarak muhafaza edilmiştir. Alanın çevresinden gelen güçlü bağlantılar göz önüne alınarak kent meydanı ve parkına ana giriş noktaları saptanmıştır. Bu giriş noktaları ve alan içi aksları belirlendikten sonra işlevsel farklılıklara göre bölgeleme kararları alınmıştır. Bu bölgelemelerle hem farklı işlevler için mekansallaşmalar sağlaması hem de bu mekansallaşmaların belirli aks sistemleriyle birbirlerine entegre edilmesi amaçlanmıştır. Fonksiyonlara göre belirlenen alanlar şu şekildedir; spor aktivite alanı, rekreasyon ve çocuk oyun alanı, etkinlik alanı ve tampon geçiş alanı. Tüm bu bölgeleme ve aks kararlarını bütüncül bir şekilde bir araya getirmesini amaçlayan bir ‘düzen’ olgusu gridal sistemle kurgulanmıştır. Ayrıca mevcutta yoğun olarak kullanılan pazar birimi ve spor salonuna yakın hizmet vermesi amacıyla otoparkın spor salonun güney batısında konumlanmasına karar verilmiştir. Proje alanının omurgası olarak, kuzey-güney bağlantısını sağlayacak şekilde tanımlanacak güçlü bir aks tasarımı benimsenmiştir.

 

Mimari birimlerin tasarımında prefabrik sistem benimsenmiştir. Çelik strüktür bu birimlerin genel iskeletini oluştururken yardımcı birimlerle yapının katmanları oluşturulmuş ve nihai hale getirilmiştir. Yapı kabuğu suya dayanıklı alçıpan  olarak belirlenmiş, ve teras kullanımı önerilen birimler için zeminde ahşap deck malzeme olarak tercih edilmiştir.