x_05.jpg

yaşam 17

Proje Adı 

Çanakkale İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

İşveren

Lüleburgaz Belediyesi

Yer I Tarih 

Lüleburgaz, Türkiye I 2019

Durum

Yarışma Projesi, Katılımcı

Program

Kentsel Tasarım I Anıt I Müze

Yapı Alanı

23.860 m2

Tasarım Ekibi

Ece Doğan, Fatma Gökçen Kara, Tuğçe Caner, Mine Kaya , Cem Yılmaz, , Tolga Han, Çağlar Barış, Nurdan Akman, Elif Tuğçe Demir

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/25

BELLEK

Mevcut durumda Çanakkale İş Merkezi, ‘yer’e ait birçok ipucuna ev sahipliği yapmaktadır. Mevcut binaya ait yapılan okumalar ve analizler sonucunda, binanın yüklenilen fonksiyonları karşılamakta yetersiz kaldığı fakat zemin kat kullanımı dahilinde, oluşturulmuş sokak ve yarı açık mekan kurgusunun devinim halinde oluştuğu sonucuna varılmıştır. Bunun ile beraber yapıda bulunan arkad sistemi gölgeleme elemanı olarak işlev görmekte ve yarı açık mekan alternatifi sunmaktadır. Mevcut yapı, park ve meydan arası sokak kurgusu oldukça güçlü bulunmuştur. Bu sokaklar geçtiğimiz 40 yıl boyunca kentlinin belleğinde yer etmiştir. ’yer’ in fısıltısı ve ilhamı aslında kendisinde ve belleğinde mevcuttur. Bu veriler ışığında yapılan özgün ve yenilikçi tasarım bu ‘yere’ ait bir yapı ortaya çıkarmıştır.

SOKAKTA HAYAT

Demircioğlu Caddesi ile kıyı şeridi, ‘yer’ ile direkt ilişki kurmaktadır. Bu kıyı aksı, Cumhuriyet Meydanı’na güçlü bir sızıntı şeklinde kenti akıtmaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet Meydanı ve Millet Parkı aksı, ana yaya aksı olarak kurgulanmış, Kıyı Sokağı olarak adlandırılmıştır. Demircioğlu Caddesinin Muammer Aksoy Parkı ile buluştuğu nokta, kıyı şeridini park ve ‘yer’ e bağlaması nedeniye oldukça önemli bulunmuştur. Kıyı Sokağı Muammer Aksoy Parkından alınan yaya aksı ile kesiştirilmiş, iç avluya parktan bir sızıntı sağlayan bu aks Park Sokağı olarak nitelendirilmiştir.

Zemin kat programının yoğun olması nedeniyle, katmanlı bir zemin kat kurgusu tasarlanmıştır. Muammer Aksoy Parkı’nda alınan yaya aksı, topografik bir geometriyle yükseltilmiş, ikinci zemin kata ulaştırılmıştır. Organik bir düzenleme ile ikinci zemin kata bağlanan yaya aksı, katmanlı zemin kat kurgusunun ‘yer’ ait olmasını sağlamıştır. Park yapı ile bütünleşmiş, hemhal olmuştur. Bu durum ‘yer’ in potansiyelini arttırmakla beraber, aynı zamanda sosyal donatılar, ticari ve yeşil alanlarla çevrelenmiş, açık ve yarı açık kamusal mekanlar sunmuştur. Sokak kurgusu ikinci zemin katta da devam ettirilmiş, birinci zemin kat ile engelli ulaşımını da gözetecek şekilde çeşitli noktalardan bağlanmıştır. Böylelikle günün her saati çeşitli fonksiyonlar ile yaşayan, çevresindeki parklar ile bütünleşmiş bir yapı kurgulanmıştır.

Sokak hayatı, birinci zemin katta kurgulanan dükkan, cafe, restaurant, belediye hizmet birimleri ile canlandırılmış, kent belleğinde 40 yıldır yer etmekte olan Park ve Kıyı Sokakları ile kentin uğrak noktası haline getirilmiştir. Birinci zemin katta oluşturulan kent avlusu ve amfisi, günün her saati çeşitli etkinliklerle yaşayacak, bir toplanma mekanı olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı belleğine atıfta bulunan zemin kat arkadları ise sokak atmosferini ve kullanıcı alışkanlıklarını destekleyen yapı elemanları olarak sokak kurgusuna katkıda bulunmuştur.